Cele 20 de obiective pe care le are MEN până în 2020

0
lege-programe-ministerul-educatiei-nationale-universități-obiective-fomare-consultare

În concordanță cu Programul de guvernare 2017-2020, Ministerul Educației Naționale are pe agenda imediată de lucru 20 de obiective, anunță MEN într-un comunicat de presă.

Acestea sunt obiectivele, mai mult sau mai puțin bine definite, pe care le-a enunțat ministerul:

 1. Extinderea educaţiei antreprenoriale în toate şcolile;
 2. Strategia privind stimularea învăţământului profesional dual;
 3. Dezvoltarea sistemului de educaţie timpurie;
 4. Modificarea Legii educaţiei privind reforma programelor şcolare IX-XII (planuri-cadru şi programe școlare)
 5. Promovarea profesioniştilor în managementul educaţional;
 6. Îmbunătăţirea instrumentelor de evaluare/examinare pentru elevi şi profesori;
 7. Profesori motivaţi şi bine pregătiţi;
 8. Dezvoltarea Centrelor Comunitare de Învăţare Permanentă;
 9. Implementarea unui proiect pilot privind învăţământul digitalizat;
 10. Plan de măsuri – Internet în toate şcolile;
 11. Creşterea gradului de calificare prin Programul  „A doua şansă”;
 12. Creşterea cu 100% a numărului de elevi participanţi la cursul de Limbă, Cultură şi Civilizaţie Românească, respectiv creşterea constantă a numărului de lectorate de limbă, literatură şi civilizaţie românească înfiinţate în universităţi din Europa, America Latină sau Asia;
 13. Extinderea programului-pilot Masa Caldă pentru elevi şi promovarea programului „Şcoală după Şcoală”;
 14. Elaborarea Strategiei privind infrastructura educaţională;
 15. Legea manualului școlar;
 16. Centralizarea investiţiilor pentru anii 2017 şi 2018, precum şi necesarul aferent;
 17. Consolidarea bazei materiale, construcţia de cămine studenţeşti noi (30 de cămine studenţeşti) şi reabilitarea/modernizarea sau construcţia de cantine studenţeşti;
 18. Stabilirea de măsuri pentru studenţii proveniţi din grupuri dezavantajate în vederea creşterii participării în învăţământul terţiar;
 19. Realizarea clasificării instituţiilor de învăţământ şi ierarhizarea programelor de studii printr-un proces transparent, pe baza unor criterii relevante în raport cu rolul universităţilor în societate, cu scopul de a fi un instrument util pentru viitorii studenţi în alegerea unui parcurs academic care să răspundă aşteptărilor lor, dar şi pentru a eficientiza cheltuirea fondurilor publice;
 20. Încurajarea internaţionalizării universităţilor româneşti prin creşterea calităţii, dezvoltarea programelor de studii în limbi străine şi promovarea ofertei educaţionale, în vederea atragerii de studenţi străini, inclusiv din ţări terţe (peste 20.000 pe an), precum şi pentru furnizarea de forţă de muncă calificată pentru companiile care operează în România.

 

Citește și: Interviu cu un profesor de matematică (II): Cum se dă examen în acele țări unde nu există o programă unică?

 

În acest sens au fost inițiate procedurile necesare privind elaborarea și implementarea celor 20 de obiective în acord cu termenele de finalizare prevăzute, mai menționează ministerul (situate între 1 septembrie 2017 și sfârșitul anului 2020):

 

Lasă un comentariu

Please enter your comment!
Please enter your name here