Preşedintele Iohannis solitică reexaminarea legii privind vacantarea funcţiilor de conducere din învăţământul preuniversitar

0

Preşedintele Klaus Iohannis solicită reexaminarea legii ce vizează situaţia vacantării funcţiilor de director şi director adjunct din unităţile de învăţământ preuniversitar prin completarea art. 258 din Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011. Șeful statului a trimis deja cererea către președintele Camerei Deputaților, Liviu Dragnea.

În cererea de reexaminare, Klaus Iohannis arată că legea prevede că în funcţiile rămase vacante sau care se vacantează între perioadele de concurs pot fi numite persoane în funcţia de director interimar şi director adjunct interimar cu avizul consiliului de administraţie al şcolii până la organizarea examenului, punctând că această nouă reglementare ridică însă o serie de probleme sub aspectul corelării cu actualele prevederi, având importante consecinţe în aplicare.

Şeful statului mai precizează că legea stipulează că, în cazul vacantării funcţiilor de director şi director adjunct din unităţile de învăţământ preuniversitar, conducerea interimară este asigurată, până la organizarea concursului, dar nu mai târziu de sfârşitul anului şcolar, de un cadru didactic titular, numit prin detaşare în interesul învăţământului, prin decizia inspectorului şcolar general, cu avizul consiliului de administraţie al inspectoratului şcolar şi cu acordul scris al persoanelor solicitate.

„În primul rând, din analiza comparată a celor două alineate menționate, nu rezultă cu claritate dacă noua condiție introdusă (…) – a obținerii avizului consiliului de administrație al școlii de către persoanele care sunt numite în funcția de director interimar și director interimar adjunct – înlocuiește condițiile de numire în funcție (…) sau reprezintă doar o condiție suplimentară”, arată textul cerererii.

De asemenea, președintele semnalează că cele două alineate operează cu noțiuni diferite, respectiv: „funcțiile rămase vacante sau care se vacantează între perioadele de concurs” prin raportare la „cazul vacantării funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar până la organizarea concursului, dar nu mai târziu de sfârșitul anului școlar”. În acest sens, spune președintele, nu este cert dacă perioadele de timp la care se referă cele două aliniate sunt aceleași, aspect care poate conduce la o aplicare neunitară a legii în practică.

 

Citește și: Consultare online cu profesorii, elevii și părinții cu privire la temele pentru acasă

 

„Din această perspectivă, semnalăm că, în acord cu normele de tehnică legislativă, în cazul în care din dispoziția normativă primară a unui articol decurg, în mod organic, mai multe ipoteze juridice, acestea vor fi prezentate în alineate distincte, asigurându-se articolului o succesiune logică a ideilor și o coerență a reglementării”, mai spune președintele.

Președintele a mai semnalat că legea comportă și probleme de ordin procedural. În forma transmisă la promulgare, legea menționată a fost dezbătută și adoptată numai de către Senat, în calitate de Cameră decizională, în timp ce Camera Deputaților, în calitate de primă Cameră sesizată, a respins legea, mai spune președintele.

„Totodată, semnalăm și că această lege nu mai reflectă problematica supusă inițial dezbaterii primei Camere și, prin urmare, nici prevederile textului respins de către această Cameră. Conform principiului bicameralismului (…), care nu permite ca o singură Cameră, respectiv Camera decizională, să legifereze în mod exclusiv, considerăm că este necesar ca ambele Camere ale Parlamentului să se exprime cu privire la conținutul normativ al legii transmise la promulgare”, se mai menționează în cerere.

Klaus Iohannis consideră că este necesară clarificarea situațiilor juridice în care poate interveni interimatul funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar, respectiv a condițiilor și a procedurii de numire în funcțiile respective.

„Totodată, în beneficiul cetățenilor, considerăm că în cadrul procesului legislativ Parlamentul ar trebui să acorde o mai mare atenție principiilor sistematizării și unicității în reglementare, ce impun ca intervențiile legislative asupra aceleiași legi să fie incluse în cadrul aceluiași act normativ. Urmărirea acestor standarde de tehnică legislativă ar permite autorității legiuitoare ca modificările și completările aduse spre exemplu Legii educației naționale, și aflate în același stadiu procedural, să fie promovate printr-un singur act normative”, mai spune președintele în cererea de reexaminare.

 

Lasă un comentariu

Please enter your comment!
Please enter your name here