Definitivat, cele mai noi prevederi

0

Cadrelor didactice care susţin examenul pentru definitivare în învăţământ li se va recunoaşte pentru anul şcolar 2019 – 2020 nota obţinută la ultima inspecţie la clasă, susţinută în calitate de cadru didactic calificat, informează joi Ministerul Educaţiei şi Cercetării.

“Pentru anul şcolar 2019 – 2020, cadrelor didactice care susţin examenul pentru definitivare în învăţământ li se recunoaşte nota obţinută la ultima inspecţie la clasă, susţinută în calitate de cadru didactic calificat”.

Guvernul a adoptat în şedinţa de joi o ordonanţa de urgenţă privind reglementarea unor măsuri în domeniul educaţiei.

Începând cu data intrării în vigoare a OUG şi până la eliminarea restricţiilor privind adunările publice de către autorităţile de resort, gradul didactic II se obţine de către personalul didactic de predare cu o vechime la catedră de cel puţin patru ani de la obţinerea definitivării în învăţământ, prin promovarea următoarelor probe: cel puţin două inspecţii şcolare; o probă scrisă care conţine elemente de pedagogie şi de psihologie, precum şi elemente de metodica specialităţii cu abordări interdisciplinare şi de creativitate, elaborată pe baza unei programe aprobate de Ministerul Educaţiei şi Cercetării, pentru fiecare specialitate în parte.

Lasă un comentariu

Please enter your comment!
Please enter your name here