Admiterea în învățământul profesional și dual 2024. Înscrierea candidaților are loc în perioada 1-5 iulie

1

Elevii care doresc să învețe în învățământul profesional de stat sau în învățământul dual se pot înscrie în perioada 1-5 iulie, conform calendarului oficial comunicat de ISJ Mureș.

Listele cu candidații înscriși vor fi afișate de către unitățile de învățământ care oferă aceste forme de învățământ în data de 5 iulie 2024. Poți descărca fișa de înscriere mai jos.

Admiterea în învățământul profesional și dual 2024

Conform Ordinului nr. 6.070 din 31 august 2023 privind organizarea, desfășurarea și calendarul admiterii în învățământul profesional și în învățământul dual pentru anul școlar 2024—2025, calendarul este următorul:

Descoperă și: 11.000 de locuri la licenţă şi masterat în Brașov la Universitatea Transilvania

 1. Înscrierea candidaților la unitățile de învățământ care școlarizează elevi în învățământul profesional de stat / învățământul dual, nivel 3, se va desfășura în perioada 1-5 iulie 2024, pe baza fișei de înscriere în învățământul profesional și dual, nivel 3.
 2. Afișarea listei candidaților înscriși la sediul unităților de învățământ care oferă învățământul profesional de stat / învățământul dual va avea loc în data de 05.07.2024. Transmiterea situației către comisia de admitere județeană, cu numărul de candidați înscriși pentru admiterea în învățământul profesional de stat / învățământul dual, nivel 3, se va realiza de asemenea în data de 05.07.2024. Validarea de către comisia de admitere județeană a listei candidaților declarați admiși în învățământul profesional / dual va avea loc pe 18.07.2024.

  3. Derularea probei de preselecție/probelor eliminatorii, în unitățile de învăţământ în care s-a decis organizarea acesteia, conform graficului stabilit și afişat de fiecare unitate de învățământ care organizează preselectie/ probe eliminatorii, 8—9 iulie 2024.

  4. Desfășurarea probei suplimentare de admitere/ probelor de admitere, 15—16 iulie 2024. La unitățile de învăţământ unde numărul de candidați înscrişi este mai mare decât numărul locurilor oferite se vor afișa informațiile legate de proba suplimentară de admitere/ probelor de admitere (data, locul de desfăşurare, ora, acte necesare de identitate a candidaților, alte detalii organizatorice).

  5. Depunerea dosarelor la unităților de învăţământ la care candidații au fost declarați admiși în învăţământul profesional/dual, 23—26 iulie 2024.”

  Conform ISJ Mureș, se va elibera o singură fișă de înscriere. Nu se eliberează fișe de înscriere elevilor din clasa a VIII-a cu situația școlară neîncheiată, aflați în stare de corigență sau repetenție.

  Dosarul de înmatriculare va conține:

  • Fişa de înscriere în învăţământul profesional/dual în original;
  • Carte de identitate, în copie certificată conform cu originalul;
  • Certificat de naştere, în copie certificată conform cu originalul;
  • Foaia matricolă pentru clasele V-VIII copie şi original;
  • Adeverinţă cu notele la tezele cu subiect unic/examen de capacitate, pentru candidații din seriile anterioare

Află mai multe de pe edupedu.ro

un comentariu

Lasă un comentariu

Please enter your comment!
Please enter your name here