Temele pentru acasă interzise în vacanță? Ce anunță Ministrul Educației

1

Tema pentru acasă a fost dintotdeauna un subiect de dezbateri intense între profesori, elevi și părinți. De cele mai multe ori, discuțiile în contradictoriu s-au concentrat pe gradul de dificultate și timpul alocat pentru rezolvarea acestora, dar și pe impactul temelor pentru acasă pe perioada vacanțelor, perioada de odihnă și relaxare, relatează portalinvatamant.ro 

În România, temele pentru acasă sunt reglementate printr-un ordin de ministru care prevede ca elevii din învățământul primar trebuie să petreacă cel mult o oră lucrând la teme, în vreme ce în cazul colegilor lor mai mari, din ciclul gimnazial și liceal, timpul petrecut cu lecțiile de acasă trebuie sa fie de maximum două ore.

Totodată, ordinul prevede și că tema trebuie să fie diferențiată: partea obligatorie (de nivel mediu și pentru toți elevii) și partea suplimentară (individuală și diferențiată). 

Potrivit ordinului, la clasa pregătitoare NU se dau teme.

Extras din Ordinul de ministru nr. 5893/28.11.2016

Art. 1.(1) Prezentul ordin reglementează rolul temei pentru acasă, precum și raționalizarea timpului necesar efectuării acesteia de către elevi. 

(2) Prin temele pentru acasă propuse, se va urmări:

 1. a) obținerea de rezultate imediate în învățare (consolidare/aprofundare/extindere; aplicarea achizițiilor școlare în contexte noi de învățare etc.);
 2. b) obținerea unor efecte pe termen lung în învățare (încurajarea învățării în timpul liber; construirea unei atitudini pozitive față de școală; motivația pentru a continua învățarea pe parcursul întregii vieți; dorința de a aplica achizițiile de învățare în viața cotidiană etc.);
 3. c) obținerea unor efecte în planul dezvoltării personale a elevilor (stimularea curiozității, a responsabilității, dezvoltarea abilității de a persevera în învățare; capacitatea de a-și organiza timpul; motivația, creșterea încrederii în sine etc.);
 4. d) consolidarea relației familie-școală (respectarea principiului egalității de șanse, creșterea încrederii familiei în școala etc.).

Timpul alocat temelor pentru acasă, cel mult 2 ore

(3) Timpul necesar realizării temelor pentru acasă pentru un elev este de cel mult 2 ore, însumând toate disciplinele, în așa fel încât media zilnică a pregătirii elevului, în clasă și în afara ei, să se încadreze în 5 – 8 ore zilnic.

 Art.2. Tema pentru acasă va fi stabilită diferențiat, în funcție de nivelul de pregătire a elevului, după cum urmează:

 1. a) tema obligatorie are un nivel mediu de dificultate, pentru toți elevii clasei;
 2. b) tema suplimentară, individuală și diferențiată, fără caracter permanent, pentru situații adecvate, precum:

– activități de recuperare;

– activități pentru dezvoltare, pregătirea pentru concursuri etc.;

 1. c) tema pentru acasă în scopul realizării unor lucrări ample/de sinteza (de exemplu: referate, proiecte) pentru o disciplină poate fi una pe semestru.

Art 3. (1) La clasa pregătitoare nu se vor da teme pentru acasă.

(2) Timpul total alocat temei obligatorii pentru acasă la învățământul primar va fi de maximum 1 ora.

(3) Pentru celelalte niveluri de învățământ timpul alocat efectuării temei obligatorii va fi de maximum 2 ore.

Art 4. În special, în perioada de evaluare, cadrele didactice vor utiliza, pe cât posibil, aplicații și activități în clasă, asemănătoare temei pentru acasă. 

Fără teme de vacanță până la liceu

Art.5. În perioada vacanțelor, de regula, nu se vor da teme pentru acasă elevilor din învățământul primar și gimnazial.

Art.6.(1) Temele pentru acasă trebuie evaluate. Evaluarea temei pentru acasă se poate realiza:

 1. a) frontal;
 2. b) prin discutarea în clasa a părților la care elevii au întâmpinat dificultăți;
 3. c) printr-o testare a elevilor de aproximativ 10 minute numai din tema pentru acasă.

(2) Notarea temei pentru acasă nu este obligatorie.

Art.7. În cadrul orelor la clasa o atenție specială se va acorda tehnicilor de învățare independent. În acest sens, în programul școlar se vor exersa modalități de rezolvare independentă a unor sarcini de lucru, astfel încât aceste deprinderi să fie transferabile și în efectuarea temelor pentru acasă. 

Art.8. În stabilirea temelor pentru acasă se va evita apariția unor efecte negative, de tipul: pierderea interesului elevului față de învățare (din cauza cantității, dificultății sau monotoniei temelor etc.), oboseala fizică și emoțională, reducerea timpului liber destinat unor activități recreative (activități sportive, artistice, gospodărești, lectura etc.), adâncirea diferențelor dintre elevii performanți și cei aflați în dificultate etc.

Art 9. Se interzice utilizarea temei ca instrument de pedeapsă (cantitate mare de teme, exerciții repetitive), precum și solicitarea realizării unor activități de învățare care necesită o abordare sistematică în clasa și nu pentru a fi desfășurate individual, ca temă pentru acasă.

Art.10. Directorii unităților de învățământ și diriginții colaborează cu părinții și elevii în vederea raționalizării temelor pentru acasă.

Art.11. Prevederile prezentului ordin vor fi aduse la cunoștința cadrelor didactice, elevilor și părinților. 

Art.12. La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă ordinul ministrului educației naționale nr. 3066/1 1.01.1999.

Art.13. Direcția Generală Învățământ Preuniversitar, Direcția Minorității, inspectoratele școlare, directorii unităților de învățământ și cadrele didactice pun în aplicare prevederile prezentului ordin. 

un comentariu

 1. […] Tema pentru acasă a fost dintotdeauna un subiect de dezbateri intense între profesori, elevi și părinți. De cele mai multe ori, discuțiile în contradictoriu s-au concentrat pe gradul de dificultate și timpul alocat pentru rezolvarea acestora, dar și pe impactul temelor pentru acasă pe perioada… Cititi mai multe aici: Temele pentru acasă interzise în vacanță? Ce anunță Ministrul Educației […]

Lasă un comentariu

Please enter your comment!
Please enter your name here