Gradație de merit 2024: Calendarul complet pentru depunerea dosarelor

0

Profesorii, directorii și personalul didactic auxiliar care doresc să obțină gradația de merit pentru următorii cinci ani trebuie să depună dosarele la secretariatele școlilor între 13 și 21 mai 2024, conform calendarului oficial. Edupedu.ro a raportat că până pe 10 mai, inspectoratele școlare au avut responsabilitatea de a aproba numărul de locuri alocate pentru gradația de merit din 2024.

Gradație de merit 2024

Gradația de merit va fi acordată începând cu 1 septembrie 2024, conform metodologiei publicate în Monitorul Oficial. Pentru anul școlar 2024-2025, personalul didactic auxiliar nu este inclus în lista cu numărul de gradații, conform unui document al Inspectoratului Școlar al Municipiului București (ISMB).

Aceasta este a doua oară consecutiv când personalul auxiliar nu primește nicio gradație, în ciuda faptului că Legea învățământului preuniversitar nr. 198 din 2023 nu exclude nicio categorie de personal de la acest beneficiu salarial.

Descoperă și: Reguli pentru acordarea gradației de merit profesorilor participanți la Simulările Examenelor Naționale

Cadrele didactice care participă la simulările examenelor naționale pot obține 3 puncte în fișa de (auto)evaluare pentru gradația de merit din 2024, conform unui ordin publicat în Monitorul Oficial.

Documentele pe care le au de pregătit profesorii

Art. 9 – „(1) Dosarul în vederea participării la concursul pentru acordarea gradației de merit se întocmește de către fiecare candidat și cuprinde următoarele documente, numerotate pe fiecare pagină și consemnate în opis:

a) opisul dosarului, în două exemplare, dintre care unul se restituie candidatului, cu semnătura sa și a conducerii unității/instituției de învățământ, în care sunt consemnate documentele existente, cu precizarea paginilor aferente;

b) cererea-tip, elaborată de inspectoratul școlar, în care candidatul își precizează opțiunea;

c) adeverință/adeverințe cu calificativele din anii școlari evaluați;

d) adeverință de vechime în învățământ;

e) fișa de (auto)evaluare pentru gradație de merit elaborată de inspectoratul școlar la categoria de personal didactic la care candidează, cu punctajul completat la rubrica (auto)evaluare;

f) raportul de activitate pentru perioada evaluată, ce trebuie să respecte ordinea criteriilor/subcriteriilor din fișa de (auto)evaluare și să conțină trimiteri explicite la documentele justificative din dosar;

g) declarația pe propria răspundere prin care candidatul confirmă că documentele depuse la dosar îi aparțin și că prin acestea sunt certificate activitățile desfășurate, conform modelului prevăzut în anexa nr. 4 la prezenta metodologie;

h) documentele justificative, grupate pe criteriile și subcriteriile din fișa de (auto)evaluare pentru gradație de merit, elaborată de inspectoratul școlar la categoria de personal didactic la care candidează.”

Calendarul pentru acordarea gradațiilor de merit 2024

 1. Depunerea dosarelor la secretariatul unității/instituției de învățământ: 13—21 mai 2024
  • Candidații depun dosarele la secretariatele școlilor.
 2. Depunerea dosarelor la inspectoratul școlar/Ministerul Educației: 22—23 mai 2024
  • Dosarele cu documente justificative se depun la inspectoratele școlare sau Ministerul Educației (pentru Palatul Național al Copiilor).
 3. Analiza dosarelor și acordarea punctajelor: 24 mai—12 iunie 2024
  • Inspectorii școlari analizează dosarele, acordă punctaje și afișează rezultatele.
 4. Depunerea contestațiilor: 13—14 iunie 2024
  • Candidații pot depune contestații privind punctajele acordate.
 5. Soluționarea contestațiilor și validarea rezultatelor: 17—28 iunie 2024
  • Comisiile de contestații soluționează contestațiile, iar rezultatele finale sunt validate și afișate.
 6. Înaintarea listelor la Ministerul Educației: până la 4 iulie 2024
  • Inspectoratele școlare trimit listele cu personalul validat către Ministerul Educației.
 7. Emiterea ordinului ministrului educației: până la 9 august 2024
  • Ministerul Educației emite ordinul pentru aprobarea listelor cu personalul care beneficiază de gradația de merit​

Sursa: edupedu.ro

Lasă un comentariu

Please enter your comment!
Please enter your name here