S-a publicat Calendarul desfăşurării concursului de selecţie a cadrelor didactice

0
definitivat-660x330-salarii-profesori

Astăzi, s-a afișat Calendarului desfăşurării concursului de selecţie a cadrelor didactice pentru
constituirea corpului naţional de experţi în management educaţional, seria a 13-a.

31 mai 2018 – Afişarea programului orar al înscrierilor, a numărului de locuri scoase la
concurs şi a metodologiei de concurs la sediul inspectoratului şcolar şi pe siteul
propriu

31 mai – 05 iunie 2018 – Completarea formularului de selecţie online, în aplicaţia informatică

06 iunie 2018 – Afişarea listelor cuprinzând candidaţii admişi în această etapă, în urma
introducerii informaţiilor în formularul de selecţie online

06 – 12 iunie 2018 – Depunerea, la inspectoratul școlar, a portofoliului cu documentele prevăzute
la art. 7 din Metodologia privind organizarea şi desfăşurarea concursului de
selecţie a cadrelor didactice pentru constituirea corpului naţional de experţi în
management educaţional aprobată prin OMECTS nr. 5549/2011, de către
candidaţii declaraţi admişi după etapa de selecţie online, conform programului
afișat

13 iunie 2018 – Inspectoratele școlare transmit la Ministerul Educaţiei Naţionale lista
candidaților declaraţi admişi după etapa de selecţie online, care la data
înscrierii la selecție ocupă o funcție de conducere sau de îndrumare și control
din inspectoratul școlar, precum și dosarele acestora.

14 – 21 iunie 2018 – Evaluarea portofoliilor candidaţilor de către comisiile de evaluare constituite
la nivelul inspectoratului școlar, respectiv la nivelul Ministerului Educaţiei
Naţionale

22 iunie 2018 – Validarea rezultatelor selecţiei de către consiliul de administraţie al
inspectoratului şcolar
Transmiterea către inspectoratele școlare a rezultatelor selecției făcute de
comisia de evaluare constituită la nivelul Ministerului Educaţiei Naţionale, în
vederea afișării acestora la sediul inspectoratului școlar
Afişarea rezultatelor evaluării, în ordinea descrescătoare a punctajelor

25 – 29 iunie 2018 – Depunerea contestațiilor la inspectoratul școlar, respectiv la Ministerul
Educaţiei Naţionale

25 iunie – 03 iulie 2018 – Soluționarea contestațiilor

04 iulie 2018 – Transmiterea de către Ministerul Educaţiei Naţionale a rezultatelor
contestațiilor la inspectoratul școlar

05 – 06 iulie 2018 – Întocmirea, de către inspectoratele şcolare, a listelor cuprinzând candidaţii
promovaţi şi înaintarea acestor liste la Ministerul Educaţiei Naţionale

16 iulie 2018 – Emiterea ordinului de ministru privind înscrierea cadrelor didactice declarate
promovate în Registrul naţional al experţilor în management educaţional

sursa edu.ro

Lasă un comentariu

Please enter your comment!
Please enter your name here