Admitere 2022 la Facultatea de Științe Economice | UPG Ploiești – VIDEO

4

În luna iulie a fiecărui an se desfășoară principala sesiune de admitere la universitățile românești, atât pentru programele de studii de licență, cât și pentru multe dintre programele de studii de master.

La Facultatea de Științe Economice a Universității Petrol-Gaze din Ploiești sunt disponibile, pentru admiterea din 2022, șase programe de studii de licență de trei ani, care oferă locuri fără taxă și cu taxă. Sunt disponibile de asemenea și locuri speciale fără taxă pentru diverse categorii particulare de candidați (olimpici, absolvenți de învățământ rural, romi, candidați din Republica Moldova, candidați proveniți din sistemul de protecție socială):

 • Contabilitate și Informatică de Gestiune:

– învățământ cu frecvență – 40 de locuri fără taxă, 78 de locuri cu taxă, 2 locuri cu regim special

– învățământ la distanță – 75 de locuri cu taxă

 • Economia Comerțului, Turismului și Serviciilor – învățământ cu frecvență – 42 de locuri fără taxă, 47 de locuri cu taxă, 1 loc cu regim special
 • Finanțe și Bănci – învățământ cu frecvență – 40 de locuri fără taxă, 33 de locuri cu taxă, 2 locuri cu regim special
 • Informatică Economică – învățământ cu frecvență –  46 de locuri fără taxă, 28 de locuri cu taxă, 1 loc cu regim special
 • Management:

– învățământ cu frecvență – 40 de locuri fără taxă, 47 de locuri cu taxă, 3 locuri cu regim special

– învățământ la distanță – 75 de locuri cu taxă

 • Merceologie și Managementul Calității – învățământ cu frecvență – 41 de locuri fără taxă, 32 de locuri cu taxă, 2 locuri cu regim special

Mai multe informații despre oferta educațională la programele de licență amintite mai sus pot fi găsite aici.

Criteriul principal de departajare a candidaților este media de bacalaureat.

Înscrierile, pentru sesiunea de admitere de vară, se pot face în perioada 20 iunie-24 iulie 2022, conform acestui calendar.

Candidații se pot înscrie atât fizic, la sediul universității din b-dul Bucureşti, nr.39, Ploiești, Prahova, cât și online, pe site-ul dedicat acestui scop.

Pentru înscrierea la concursul de admitere în învățământul universitar de licență, la una sau mai multe facultăți, la unul sau mai multe domenii programe de studii, candidații trebuie să prezinte următoarele acte:

 • diploma de bacalaureat sau adeverința de promovare a examenului național de bacalaureat (pentru absolvenții din promoția 2022) sau o diplomă echivalentă cu aceasta, în copie simplă;
 • buletinul/cartea de identitate în copie;
 • certificatul de naștere în copie simplă;
 • certificatul de căsătorie în copie simplă, pentru candidații care şi-au schimbat numele prin căsătorie;
 • o fotografie portret în format .jpg sau 3 (trei) fotografii 3×4 cm;
 • adeverință medicală, în copie simplă, cu precizarea „clinic sănătos”, eliberată de medicul de familie sau de către medicul liceului absolvit, cu cel mult o lună înainte de data înscrierii.

Taxa de înscriere este de 100 de lei pentru o singură opțiune și 300 de lei pentru două sau mai multe programe de studii.

Beneficiază de scutire de taxă de înscriere pentru un singur program de studii următoarele categorii:  candidații orfani de ambii părinți;  candidații proveniți din casele de copii sau plasamente familiale;  copiii personalului didactic şi didactic auxiliar aflat în activitate sau pensionat;  candidații care sunt copii ai salariaților Universității Petrol-Gaze din Ploieşti;  candidații care sunt salariați ai Universității Petrol-Gaze din Ploieşti.

Beneficiază de 50% reducere de taxă de înscriere pentru un singur program de studii candidații care sunt cadre didactice titulare în învățământul de stat.

Pentru locurile cu taxă, taxa de școlarizare este de:

 • 3200 lei/an pentru programele de învățământ cu frecvență
 • 3500 lei/an pentru programele de învățământ la distanță

Dacă se achită integral taxa de școlarizare la semnarea contractului, se acordă o reducere de 400 de lei.

Informații suplimentare despre procesul de admitere pot fi găsite pe pagina Admitere a site-ului Universității Petrol-Gaze din Ploiești.

Informații suplimentare despre programele de studii de licență ale Facultății de Științe Economice și activitatea studenților de aici pot fi obținute de pe site-ul facultății, pagina oficială de Facebook a facultății și pagina oficială de Instagram a facultății. De asemenea, echipa facultății poate fi contactată direct, pentru a obține diverse informații suplimentare, atât pe pagina de Facebook, cât și pe adresa de email  decanat_SE@upg-ploiesti.ro.

Facultatea de Științe Economice reprezintă o componentă importantă a Universității Petrol-Gaze din Ploiești, atât prin numărul studenților și cadrelor didactice, cât și prin specializările oferite.

Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti acordă, din fondurile de la bugetul de stat, burse pentru stimularea performanţei academice, burse sociale, burse sociale ocazionale, burse speciale şi alte forme de sprijin material studenţilor de la ciclurile de studii universitare de licenţă şi de master, învăţământ cu frecvență.

Studenţii pot beneficia de burse, mobilităţi şi alte drepturi, finanţate din contracte de finanţare externă nerambursabilă, câştigate de către Universitate în competiţii naţionale şi internaţionale, în cuantumul prevăzut de aceste contracte.

Studenții pot lua parte activ la activitatea de cercetare științifică din facultate și la concursurile, simpozioanele și workshopurile locale, naționale și internaționale de profil, au posibilitatea de a beneficia de burse și mobilități prin programe ERASMUS, au acces liber la diferitele resurse informatice puse la dispoziție, la bibliotecă și la sala de sport, pot participa la diverse activități (teatru, dans, competiții sportive etc.), se pot alătura Ligii Studenților din centrul universitar Ploiești și altor organizații studențești, pot participa la activități de voluntariat și internship-uri, beneficiază de acces gratuit la cursuri ale unor companii prestigioase și dispun de dotări de ultimă generație ale laboratoarelor de informatică economică.

Candidaţii care doresc să parcurgă în timpul facultății și cursurile Modulului I psihopedagogic, modul care permite absolvenților de studii universitare să lucreze în sistemul educațional, pot selecta opţiunea respectivă pe platforma on-line pentru admitere, sau opţiunea din fişa de înscriere pe hârtie, pentru cei care depun personal dosarul la UPG, sau se pot înscrie ulterior la modul, la începutul anului I de studii. Modulul respectiv este disponibil pentru toţi studenţii Universităţii Petrol-Gaze din Ploieşti; studenţii care ocupă locuri fără taxă beneficiază de acest modul gratuit, iar studenţii înmatriculaţi cu taxă vor avea acces la acest modul contra unei taxe anuale, stabilită de Senatul universitar.

Citiți și Liga Studenților UPG Ploiești are acum un nou reprezentant în conducerea Uniunii Naționale a Studenților din România

Studenții participă, prin reprezentanți, la procesele decizionale din universitate – în cadrul Consiliilor Facultăților, cât și în Senatul Universitar studenții reprezentanți dețin aproximativ 25% din voturi. Studenții reprezentanți sunt aleși de către colegii lor din facultate, în cadrul unor alegeri organizate de Asociația Liga Studenților din Centrul Universitar Ploiești.

Campusul Universităţii Petrol-Gaze din Ploieşti cuprinde:

 • 74 de săli de seminar sau de curs, dintre care 10 sunt amfiteatre cu mai mult de 100 de locuri;
 • aula universităţii cu peste 400 de locuri;
 • 105 laboratoare destinate atât activităţilor didactice cât şi celor de cercetare;
 • o bibliotecă cu peste 278 000 volume, cu săli de lectură, cu acces direct la carte;
 • un departament de informare bibliografică;
 • o editură și o librărie;
 • o sală de sport de 540 mp şi terenuri de sport în aer liber, o sală de fitness, echipată cu aparate moderne;
 • 7 cămine cu o capacitate totală de cazare de 1700 studenţi în camere cu 2, 3 şi 4 locuri, dotate cu grup sanitar propriu, acces la Internet;
 • o cantină cu o capacitate de 500 de locuri care funcționează în sistem “à la carte” la preţuri foarte convenabile;
 • un cabinet stomatologic;
 • un cabinet medical;
 • Casă de Cultură a studenţilor care organizează o gamă largă de evenimente cu caracter cultural, artistic și ştiinţific.

Studiile absolvite în universitățile românești sunt recunoscute și echivalate în țările Uniunii Europene și într-un număr de țări non-UE.

Activitatea la programele de studii de licență ale Facultății de Științe Economice se conformează sistemului Bologna, permițând astfel echivalarea creditelor dobândite la diverse discipline, la o altă instituție de învățământ similară.

Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești este o Instituţie de învățământ superior cu grad ridicat de încredere (evaluare acordată de Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior).

4 comentarii

 1. […] În luna iulie a fiecărui an se desfășoară principala sesiune de admitere la universitățile românești, atât pentru programele de studii de licență, cât și pentru multe dintre programele de studii de master. La Facultatea de Științe Economice a Universității Petrol-Gaze din Ploiești sunt disponibile, pentru… Cititi mai multe aici: Admitere 2022 la Facultatea de Științe Economice | UPG Ploiești – VIDEO […]

Lasă un comentariu

Please enter your comment!
Please enter your name here